Isikuandmete töötlemine
(privaatsuspoliitika ja küpsised)

Kontaktinfo:
Kui Sul tekib küsimusi, siis palun helista koolitajale Peeter Pärtel 56 458 673

Isikuandmete töötlemise juriidilise teksti leiad veidi allapoole kerides...

Korduma kippuvad küsimused ehk mida Sa tegelikult teada soovid

Kas jagate minu andmeid kellegi teisega?

Lühike vastus: EI! 🙂
Pikem vastus: FTE saab üsna tihti ettepanekuid kontaktide jagamiseks või palveid "saada minu infot ka inimestele". Ütleme neile ära. Ainsa erandina võime Sulle saata infot millegi kohta, mida me ise kasutame ja tõeliselt usume, et Sul oleks sellest vaja samuti teada. Kuid ka sellisel juhul ei jaga me Sinu andmeid, vaid anname Sulle infot veebilehe kohta mille kaudu saab lisainfot ning soovi korral saad andmeid ise jagada.

Kui ma enam ei taha infot, kuidas loobuda?

Iga e-kirja lõpus on olemas kirjadest loobumise võimalus. Kui Sa kirju rohkem ei soovi, siis kasuta seda julgelt – see on meie mõlema huvides, sest kirjade saatmine on meie jaoks tasuline teenus ning heameelega jätame kirjad saatmata neile, kes seda ei soovi. Samuti võid igale kirjale vastata enda sooviga ning peatame kirjade saatmise ise. Meiega on lihtne liituda ja lihtne lahkuda... ning tagasi tulla nagu paljud on teinud 🙂

Kes nimeliselt minu andmeid näeb?

Kõiki Sinu andmeid näeb FTE asutaja ning koolitaja Peeter Pärtel. Lisaks on pea kõigele ligipääs meie virtuaalassistendil Anna-Liisal, et ta saaks vajadusel Sulle kiiresti abiks olla (näiteks ta näeb millised kirjad Sulle on välja saadetud ja saab neid uuesti saata). Raamatupidaja näeb seda infot, mis on müügiarvetel, kuid arved ise jõuavad raamatupidamisse automaatselt ehk tal pole aega uurida rohkem kui on vaja väheste käsitsi tehtud ülekannete sidumiseks arvetega.

Veel on meile abiks veebilehtede haldur, kes näeb kõiki andmeid, mis on mõne meie veebilehe või e-poe süsteemi sisestatud. Ja turundusabiline näeb andmeid grupeeritult – a la 5000 inimest on ostnud "Miljonäri kiirtee" ja nüüd võiks paluda Facebookil nende sarnastele näidata reklaami, et nemad ka raamatuga tutvuks.

Peale Peetri on igaüks neist eraldiseisev ettevõtja ja meil on nendega teenuse ostmise leping, mis kohustab hoidma Sinu andmed salajas ehk siis reaalselt nad ei salvesta neid enamasti enda arvutisse, vaid ainult vaatavad mõne probleemi lahendamiseks – näiteks ühendamaks Sinu mitut e-posti aadressi üheks, et Sa ei saaks informatsiooni topelt.

Mul on veel küsimusi. Kuhu kirjutada?

Kiireima vastuse saad kui kirjutad info@static.fte.ee – seda postkasti näeb nii virtuaalassistent Anna-Liisa ja FTE asutaja Peeter Pärtel.

Isikuandmete töötlemine (privaatsuspoliitika ja küpsised)

Käesolev privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise kokkulepe kehtivad alates 25.05.2018 ning reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Fast Track Education OÜ (edaspidi FTE) veebilehtedel, mis asuvad domeenides fte.ee; fte.li; kinnisvararaadio.ee; kinnisvarakoolitus.ee; cashflow.ee; loogiline.ee.

FTE isikuandmete vastutav töötleja on Fast Track Education OÜ (registrikood 11510900) asukohaga Valge 18H-6, Tallinn 11415, tel 56 650 756 ja e-kiri info@static.fte.ee

Kui mingil põhjusel tunned, et FTE on Sulle liiga teinud, siis anna sellest meile kohe teada info@static.fte.ee ja anname endast parima, et olukorda parandada.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad FTE-le omalt poolt infot. Näiteks veebilehe lugemine, teenuste tellimine või FTE-ga meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik FTE poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused, s.h tasuta tellitavad videokoolitused, ostetavad internetikoolitused ja liikmelisused, e-raamatud, füüsilised kokkusaamised või konsultatsioonid.

Tooted on FTE poolt müüdavad lauamängud CASHFLOW, paberkandjal raamatud ning vahel ka muud kasulikku.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress (pakiautomaat);
− pangakonto number ja/või pangakaardi andmed ja/või PayPal konto andmed;
− kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed;
– veebilehe külastatavuse statistika;
– otseturustusteatede avamise statistika.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse nii tasuta kui tasuliste internetikoolituste info kohaletoimetamiseks, kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kaasturundajatele tasu arvestamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit ja/või pangakaardi andmeid ja/või PayPal konto andmeid kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Püsitellimuse korral (liikmelisus) kasutatakse pangakaardi andmeid püsimaksete perioodilisel tasumisel.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
FTE veebilehtede kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe ja veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks:
– nii tasuta kui tasuliste internetikoolituste info kohaletoimetamine;
– FTE veebipoes esitatud tellimuste täitmine;
– kliendisuhete haldamine ning kliendiga suhtlemine;
– kliendi päringutele vastamine;
– õiguslik huvi;
– tarbijaharjumuste analüüsimine;
– müügistatistika koostamine;
– teenuste haldamine ja arendamine.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse FTE klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Isikuandmed edastatakse teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid edastatakse infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik FTE veebilehtede funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

FTE sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja turvalisesse keskkonda (Maksekeskus või Stripe). Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt turvalises serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Maksekeskus või Stripe serveris. FTE veebipood säilitab püsimakse korral kaardiga seotud unikaalse tokeni, millega saab algatada korduvmakseid.

Lingid teistele lehtedele ja manustatud sisu

Osadel lehtedel, näiteks blogis ja liikmete lehel, on viited teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu, näiteks Youtube või Vimeo video, mida saad otse lehel vaadata. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastad teist kodulehte, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.

Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatadele osapooltele.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse https://static.fte.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on FTE töötajatel ja teenusepakkujatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
FTE rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine FTE volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, andmemajutus ja virtuaalassistent) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

FTE säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
FTE kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui FTE veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Küpsised

FTE veebilehtedel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, et kasutaja jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab FTE Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

FTE jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Autoriõigused

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja FTE. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult FTE loal.

Igale koopiale peab olema lisatud algsele FTE veebilehele viitav link s.t. link lehele kus info paikneb.

Kommentaarid ja küsimused

Blogisse ja FTE liikmed lehe tasuta ossa on igaühel lubatud postitada küsimusi, kommentaare ja arvamusi. FTE liikmed lehe tasulisse ossa on lubatud postitada küsimusi, kommentaare ja arvamusi vastaval koolitusel osalejal. FTE liikmed lehel postitatud kasutajate loodud sisu säilitatakse terviklikkuse huvides ka peale liikmelisuse lõppemist kuna igale küsimusele järgneb vastus ning küsimuste kustutamine muudaks lehe kasutuskõlbmatuks.
Veebilehe omanikul on õigus sobimatu sisuga kommentaare kustutada või nende sisu toimetada. FTE veebilehtedele ei ole lubatud postitada materjali, mis on sihilikult vale, eksitav, solvav, vaenu õhutav või mistahes muul moel ebaseaduslik.

Kõigi privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@static.fte.ee

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-posti teel info@static.fte.ee
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Copyright © 2004 – 2020 | Fast Track Education OÜ – Kõik õigused kaitstud | All Rights Reserved